In het stro

Vorig jaar hebben we de jongveestal grondig verbouwd. In plaats van in ligboxen met roosters, liggen de dieren nu lekker in het stro!