EEN KAASPAKHUIS VAN STRO, HOUT EN LEEM

Wie onze boerderij nadert ziet meteen ons nieuwe kaaspakhuis annex winkel staan. Dit in het oog springende gebouw met witte gevels, zwarte dakpannen en fraaie boogramen is in mei 2019 in gebruik genomen.

Wat echter niet meteen te zien is, is dat dit gebouw is opgetrokken uit hout, stro en leem. Deze natuurlijke materialen zijn gekozen voor optimale isolatie en een stabiel klimaat voor de kaasrijping.


Dit project “Een kaaspakhuis van stro, hout en leem” wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling “Europa investeert in zijn platteland”.