BOERENLANDPAD

Wij vinden het belangrijk dat burgers de kans krijgen om het boerenlandschap en de natuur op het platteland optimaal te beleven. Via zogenaamde ‘Boerenlandpaden’ kunnen wandelaars letterlijk van de gebaande paden afwijken en nieuwe ontdekkingen in het landschap doen.

Over ons land lopen 3 Boerenlandpaden. Ongeveer halverwege de dijk tussen onze kaasboerderij en de Deliane hoeve loopt een klein stukje van de ‘Steilrandroute’, waarbij de term ‘steilrand’ verwijst naar de grenszone tussen het veengebied en de droogmakerijen.

Een leuke accessoire van de Steilrandroute is het zelfbedieningspontje, waarmeee je van onze kant van de dijk de Ommedijkse Wetering over kunt steken. Daar gaat de Steilrandroute dan verder.

De tweede route die voor een klein stukje over ons land loopt is de Balkengatroute. Bij ons bedrijf hoort een klein stukje dijk in de Westeindse polder, waarover deze route loopt.

Maar de belangrijkste wandelroute over ons land is de Geerpolderroute. In 2012 hebben wij zelf het initiatief genomen om deze route aan te leggen, samen met 3 andere grondeigenaren. Via een kleine 30 houten loopbruggetjes kunnen wandelaars op verschillende manieren de Geerpolder doorkruisen.

Boerenlandpaden zijn, in verband met het broedseizoen van de weidevogels, gesloten van 1 maart tot 15 juni.