Bloeiende oevers

De natuurvriendelijke oevers die we in 2011 hebben aangelegd worden steeds mooier. Dit jaar stond het vol met moerasrolklaver, koekoeksbloem, enkele kale jonkers, en scherpe boterbloem. Een bijzonder fraai gezicht!