Deliane Hoeve


Deliane%20001_JPG-for-web-normal

Deliane%20002_JPG-for-web-normal

Bij de ontwikkeling van het natuurgebied in de Geerpolder deed zich voor Boerderij de Vierhuizen in 2009 de gelegenheid voor om het bedrijf van de buurman te kopen. Deze buurman had aangegeven belangstelling te hebben om te worden uitgekocht, zodat hij elders zijn bedrijf zou kunnen uitbreiden en voortzetten.

Begin 2010 was de zaak rond. Het merendeel van het land, het erf, de gebouwen en de woning werden door ons overgenomen. Met het resterende land organiseerde de Provincie een kavelruil, waarvan iedere boer in de polder in min of meerdere mate heeft geprofiteerd.

En zo komt het dat Boerderij de Vierhuizen sinds september 2010 eigenlijk bestaat uit 2 boerderijen: de oude plek op Geerweg 5, en ca. 800 m verderop, langs dezelfde weg en dezelfde vaart, de boerderij op Ondermeerweg 10.  Freek en Nicole zijn in de herfst van 2010 verhuisd naar de nieuwe plek.

De nieuwe boerderij draagt de historische naam ‘Deliane Hoeve’. Voor Boerderij de Vierhuizen betekende de aankoop van dit bedrijf een grote verandering. De bedrijfsoppervlakte is bijna verdubbeld, Freek en Nicole zijn praktisch op het bedrijf komen wonen, en de natuurontwikkeling is na de aankoop direct begonnen.

De Deliane Hoeve bevindt zich op Ondermeerweg 10, 2266 HZ Leidschendam. Het ligt aan dezelfde weg als De Vierhuizen (hoewel die vanwege de gemeentegrens anders heet), zo’n 800 meter richting Stompwijk.

In de afgelopen jaren is de Deliane Hoeve – het erf en de bedrijfsgebouwen – grondig aangepakt. Op het erf is veel hekwerk vervangen, zijn veel bomen gesnoeid, gekapt en nieuwe geplant. Er zijn tuinen en heggen aangelegd, een vijver gegraven. 

De bedrijfsgebouwen zijn bijna allemaal vernieuwd, vervangen of verbouwd. Er is veel asbest gesaneerd, en er is geinvesteerd in verbetering van de erfverharding. 

In februari 2017 kwam de nieuwe stal met kaasmakerij gereed. Vanaf dat moment stopte het koeien melken en kaasmaken op Geerweg 5 (de oude boerderij) en gebeurde dit dus op de Deliane Hoeve. In 2019 was op de Deliane Hoeve ook de nieuwe kaasopslag en het winkeltje klaar. Per 1 mei 2019 is daarom ook de kaasverkoop verhuisd naar de nieuwe boerderij.