KRUIDENRIJKE GRASLANDEN

Koekoeksbloemen in een kruidenrijke slootkant.

Onze graslanden worden extensief beheerd. Dat wil zeggen dat ze licht tot niet bemest worden, en dat de gemiddelde veedichtheid (het aantal koeien per hectare) erg laag is.

Op reguliere melkveebedrijven is de gemiddelde veedichtheid ca. 2,5 koe per hectare. Op De Vierhuizen is deze dichtheid ca. 1,3 koe per hectare. Deze manier van beheer leidt tot kruidenrijke graslanden, en dat is ook precies de bedoeling. Kruidenrijke graslanden dragen bij aan de schoonheid van het landschap, herbergen veel natuurwaarden, en zijn ook positief voor de veegezondheid en de kwaliteit van de melk (en daarmee van de kaas!).

Natuurvriendelijke oevers

Om de natuur in onze polder te versterken hebben we in 2011 bijna 2 kilometer ‘natuurvriendelijke oevers’ gegraven op ons land. Dit is gedaan door bestaande slootkanten af te graven zodat ze heel flauw aflopen. Daardoor is de zone tussen water en land extra breed, en dat is juist de zone waar vele kruiden zich thuis voelen. Ook allerlei amfibieen, eenden, vissen, libellen en andere insecten vinden hier een ‘habitat’.

KNNV-Zoetermeer

Sinds 2011 inventariseren vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging van Zoetermeer de plantenrijkdom op onze graslanden. In het eerste jaar telden zij ruim 100 verschillende soorten (inclusief alle grassen en kroossoorten)!