WEIDEVOGELS

Wie kent ze niet: de Grutto, de Kievit, de Scholekster en de Tureluur? Het zijn de klassieke weidevogels. Helaas zijn er steeds minder van. Op ons bedrijf komen ze nog voor, en wij beschermen deze vogels actief en met veel zorg. Dit doen we onder andere door gevonden nesten te beschermen, extensief te werken, en later te maaien.

Het plas-drasveldje, februari 2012.
Plas-dras

Sinds 2011 zijn daar nog een heel aantal maatregelen bijgekomen. Zo is er bijvoorbeeld een ‘plas-dras’-veldje aangelegd – een stukje land dat in het voorjaar grotendeels onder een klein laagje water staat. Hier foerageren de weidevogels, en kunnen ze veilig met de pootjes in het water overnachten.

Weidevogelpoel

Een andere maatregel die is genomen is de aanleg van een ‘weidevogelpoel’. Dit is een plas van ca 1.000 m2 groot, met diepe en ondiepe gedeelten, en flauw aflopende oevers waar veel kruiden groeien. De bedoeling is dat deze zones door de nattigheid en de kruiden veel insecten aantrekken. Deze insecten vormen het hoofdvoedsel voor de jonge weidevogelkuikens. De poel zelf oefent een grote aantrekkingskracht uit op o.a. eenden.

Weidevogelbeheer

Rust is voor weidevogels belangrijk. Daarom proberen we in de broedtijd, en in de tijd dat de jongen uit het ei kruipen de activiteiten in het land tot een minimum te beperken. Met behulp van vrijwilligers bepalen we waar de weidevogels zitten, en die percelen laten we met rust. Soms, als we maaien, en er zit nog een enkele vogel te broeden, maaien we daar ruim omheen. Beweiding is gunstig voor vogels met jongen, echter niet voor broedende vogels. Hier houden we ook rekening mee.

Kaasboerderij de Vierhuizen is ook aangesloten bij het landelijk netwerk Weidevogelboerderijen.