OVER DE BOERDERIJ

Boerderij de Vierhuizen is een klein biologisch familiebedrijf, gevestigd op de grens van de gemeenten Zoeterwoude en Leidschendam-Voorburg.

Op Boerderij de Vierhuizen wordt gewerkt volgens biologische principes. Sinds 1 oktober 2011 draagt Boerderij de Vierhuizen het bekende, exclusieve EKO-logo. Een belangrijk aspect van Boerderij de Vierhuizen is natuurbeheer. Vrijwel al het land, ca 40 hectare in totaal, is natuurgebied. Hier krijgt de natuur voorrang. Weidevogels, vlinders, kikkers en andere dieren zijn even belangrijk als de koeien. Ook op het erf worden allerlei maatregelen genomen voor de flora en fauna.

Bekijk voor een eerste indruk dit filmpje over ons bedrijf!

De makers van dit filmpje zijn Petra Oliehoek en Jacques van Herten van Midvliet TV. Het gaat over de Natuurwerkdag van 2017, toen we met ons bedrijf in de periode zaten waarin we stap voor stap verhuisden van de oude boerderij naar de nieuwe. Tussendoor vertellen Theo, Lidia en Freek het een en ander over de bedrijfsfilosofie.