DUURZAAM BODEMBEHEER

Een gezonde bodem

Wat ons betreft beginnen zowel duurzame landbouw als goed ontwikkelde natuur bij een gezonde bodem. Stapje voor stapje proberen wij daarom de zorg voor de bodem te verbeteren. Belangrijke maatregelen hierbij zijn:

  • Lichte bemesting
  • Lichte beweiding
  • Goede kwaliteit van de mest, bij voorkeur vaste stalmest of compost
  • Zo min mogelijk gebruik van antibiotica en/of ontwormingsmiddelen

Het belang van het bodemleven kan nauwelijks overschat worden. Wist u dat, in gewicht gemeten, de ‘veestapel’ in de bodem, in gezonde situaties, aanzienlijk groter is dan de werkelijke veestapel boven de grond?

Compostering

Zoals gezegd is de kwaliteit van de mest belangrijk voor een gezond bodemleven. Het beste is goed gecomposteerde vaste stalmest (mest met stro erdoor). In het voorjaar van 2012 hebben we, om de vaste stalmest goed te kunnen composteren, een compostplaat aangelegd. Op de foto hieronder is hij juist in gebruik genomen.

Vaste mest

We willen dus toe naar meer vaste en minder dunne mest (drijfmest). Dat is het beste voor de bodem en de natuur. Alle stallen die op ons bedrijf aanwezig zijn, zijn echter ligboxenstallen met roostervloeren en een mestput eronder. Deze stallen zijn niet geschikt om met stro te werken; het stro komt in de put. De pomp van de giertank, die de mest uit de put moet zuigen, raakt verstopt door het stro. Ligboxenstallen met roostervloeren ‘produceren’ dus geen vaste, maar dunne mest, helaas.

Om deze reden hebben we in de zomer van 2014 de jongveestal op de Deliane hoeve laten verbouwen. Er is een andere vloer ingekomen en de ligboxen zijn verwijderd. De stal is daardoor nu te gebruiken als strohok voor pinken en droog vee. En de mest die eruit komt is… prachtige vaste mest.

Momenteel zijn we bezig met een groot bouwplan om ook voor de melkkoeien een nieuwe stal te bouwen (de oude is meer dan 25 jaar oud), en het idee is dat dit een stal wordt met ligboxen, maar geen roostervloer. De ligboxen worden dan ingestrooid met stro. De koeienstal produceert dan ook vaste mest.

Kringlooplandbouw

Theo en Freek volgden in 2013 de cursus ‘kringlooplandbouw’, samen met enkele collega-melkveehouders uit de omgeving. In deze cursus staan een gezonde bodem en de kwaliteit van de mest centraal. De centrale gedachte is dat melkproductie geen lineair proces is (gras – koe – melk), zoals nog steeds het gangbare uitgangspunt in de veehouderij is, maar een kringloop (mest – bodem – gras – koe – mest).